σύνδεση

Γιώργος Χ. Παπαδόπουλος

Καθηγητής στο ΑΠΘ. Ερευνά και διδάσκει την κατασκευή και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Στα ελληνόγλωσσα βιβλία του περιλαμβάνονται: Το σύμπαν των εγκεφάλων (συνεργασία με Η. Κούβελα, 2011), Διώροφοι μύθοι (2015), Μικρές αγγελίες και Ενήλικα επειδή (2015), Εγκεφαλικές Ανθρωπογραφίες (2016).