σύνδεση

Ιωάννης Πολέμης

Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανάμεσα σε άλλα εξέδωσε και μετέφρασε τους δύο Βασιλικούς Λόγους του γνωστού λογίου του ΙΔ΄ αι. Θεοδώρου Μετοχίτη (2007), τα έργα του ίδιου συγγραφέα, Ηθικός ή περί παιδείας (2002) και Βυζάντιος (2013), καθώς και την πραγματεία του Θεοφάνη Νικαίας Απόδειξις ότι εδύνατο εξ αϊδίου γεγενήσθαι τα όντα και ανατροπή ταύτης (2000). Έχει επίσης εκδώσει τους επιταφίους λόγους του Μιχαήλ Ψελλού στις εκδόσεις Teubner (2014), καθώς και τα ποιήματα του Θεοδώρου Μετοχίτη στην σειρά Corpus Christianorum (2016).