Περικλής Σ. Βαλλιάνος (Pericles S. Vallianos)

Σπούδασε κοινωνιολογία και ιστορία των ιδεών στις ΗΠΑ. Είναι καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μερικά πρόσφατα έργα του: μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια του δοκιμίου του Χέγκελ Πίστη και γνώση, Ελληνισμός, επιστήμη, κριτική: τα εννοιολογικά θεμέλια της νεωτερικότητας (2010), Η ασπίδα του Αχιλλέα: όψεις της αρχαίας πολιτικής εμπειρίας (2009), Justice cosmique et droit politique. Le cas d’Antigone chez Hegel (2009), Hegel and Greek Philosophy: The Claims of Historical Reason (2009), Romanticism and Politics: From Heinrich Heine to Carl Schmitt – And Back Again (2013), Politics as Mediation: Law and the Private Sphere in the Late Plato (2014).

2018-07-15 10:33:15
2018-07-12 18:17:47
2018-02-13 11:56:38
2017-10-22 08:07:55
2017-07-01 07:37:06
2017-06-18 08:46:22
2017-05-17 09:41:41
2016-12-27 17:46:39
2016-09-03 09:48:16
2016-07-03 15:48:12
2016-03-22 17:46:58
2015-09-22 04:37:11