Μισὲλ Φουκώ: Ἕνας αὐτοκαταστρεφόμενος ὑπερνιτσεϊσμὸς

Μισὲλ Φουκώ: Ἕνας αὐτοκαταστρεφόμενος ὑπερνιτσεϊσμὸς O Μισέλ Φουκώ τον Σεπτέμβριο 1967. © Jean-Pierre Fouchet / Getty Images / Ideal Image

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδομή εδώ ή συνδεθείτε