σύνδεση

Παναγής Βουρλούμης

Πρώην Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ. Διετέλεσε Επικεφαλής του Τμήματος ΝΑ Ασίας του International Finance Corporation (1966-1973). Επικεφαλής στον Όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας (1979-1981). Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Alpha Finance, της Alpha Αμοιβαίων και της Alpha Bank Romania, καθώς και Εντεταλμένος Σύμβουλος της Τράπεζας Alpha (1988-2000). Από το 2000 είναι πρόεδρος της Frigoglass και της Aegean Baltic Bank. Έχει εκδώσει το βιβλίο Το Ασφαλιστικό με απλά λόγια (2005).