σύνδεση

Αλλαγή των αντιλήψεων για πλούτο και ανισότητα

Αλλαγή των αντιλήψεων για πλούτο και ανισότητα Εντγκάρ Ντεγκά, "Πορτρέτα στο Χρηματιστήριο", περ. 1878-79, Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδομή εδώ ή συνδεθείτε