σύνδεση

Λαρς Μπερέντζεν (Lars Baerentzen)

Επίτιμος καθηγητής στο Τμήμα Νέων Ελληνικών, Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης.