σύνδεση

Ιωάννης N. Περυσινάκης

Καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ανάμεσα στα δημοσιεύματά του αναφέρονται: ννοια το πλούτου στν στορίη το ροδότου (21998), η μονογραφία Pindar’s imagery of poetry: the Nemean Odes (1988), η μετάφραση του βιβλίου του A.W.H. Adkins, θικς ξίες κα πολιτικ συμπεριφορ στν ρχαία λλάδα (2010), και η εκτενής μονογραφία ρχαϊκ Λυρικ Ποίηση, ανθολογία με βάση τον αγαθό και την αρετή (2012).