Κώστας Καραβίδας

Διδάσκων νεοελληνική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και επιστημονικός συνεργάτης της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος στο Τμήμα Περιοδικών. Η διδακτορική διατριβή του αφορούσε το περιοδικό Αντί και την κριτική επαναπροσέγγιση του λογοτεχνικού παρελθόντος στη Μεταπολίτευση.