σύνδεση

Μιλτιάδης Χατζόπουλος

Μέλος τοῦ Institut de France. Ὁμότιμος διευθυντὴς ἐρευνῶν τοῦ Κέντρου Ἑλληνικῆς καὶ Ρωμαϊκῆς Ἀρχαιότητος τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν. Μερικὰ βιβλία του: La Macédoine. Géographie historique, langue, cultes et croyances, institutions (1996), L'organisation de l'armée macédonienne sous les Antigonides: Problèmes anciens et documents nouveaux (2001), Macedonian Institutions under the kings. vol. I. A Historical and Epigraphic Study, vol.II. Epigraphic Appendix (1996).