σύνδεση

Κώστας Καραβίδας

Διδάσκει νεοελληνική λογοτεχνία ως μέλος Ε.ΔΙ.Π στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η διδακτορική διατριβή του αφορούσε το περιοδικό Αντί και την κριτική επαναπροσέγγιση του λογοτεχνικού παρελθόντος στη Μεταπολίτευση (2014). Έχει εργαστεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στη Μέση Εκπαίδευση.