σύνδεση

Ναταλία Βογκέικωφ-Brogan

Αρχαιολόγος και Υπεύθυνη του Τμήματος Αρχείων στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών. Η εργογραφία της περιλαμβάνει άρθρα και βιβλία για την παραγωγή και τη διακίνηση του κρασιού στην ελληνιστική περίοδο, την αρχαιολογία της κατοικίας στην Κρήτη (STEGA. The Archaeology of Houses and Households in Ancient Crete, 2011) και την ιστορία της αρχαιολογίας στην Ελλάδα (Philhellenism, Philanthropy or PoliticalConvenience. American Archaeology in Greece, 2013).