σύνδεση

Ελίζαμπετ Γκαλβάν (Elisabeth Galvan)

Tακτική καθηγήτρια Γερμανικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο L’ Orientale της Νάπολης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Τόμας Μανν, Μύθο και Μυθολογία, σχέσεις λογοτεχνίας-πολιτικής κατά το διάστημα 1900-1945, γυναίκες και εξπρεσιονισμό, λογοτεχνία της εξορίας, γερμανοϊταλικές κουλτούρες μνήμης. Από τις πρόσφατες δημοσιεύσεις της: Anfänge des Erzählens im Drama. Von Fiorenza zu Der Erwählte. In: Thomas Mann-Jahrbuch 2018 (31), 107-122 και “ein Sagenschiff, ewig unterwegs”. Zur narrativen Identität des Mittelmeers in Anna Seghers’ Roman Transit. In: Zanasi, Giusi et al. (Hrsg.): Das Mittelmeer im deutschsprachigen Kulturraum. Grenzen und Brücken. Tübingen: Stauffenberg 2018, 309-320.