σύνδεση

Αναστασία Αντωνοπούλου

Καθηγήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με γνωστικό αντικείμενο τη Γερμανική Λογοτεχνία του 19ου και 20ού αιώνα και τη Συγκριτική Φιλολογία. Τελευταία βιβλία της: Υστερίας λόγος. Θηλυκότητα και αρρώστια σε θεωρητικά και λογοτεχνικά κείμενα του 19ου και 20ού αιώνα (2015) και επιμελήθηκε τον τόμο Literarische Ägäis. Ein Kulturraum zwischen Mythos und Geschichte (2021).