σύνδεση

Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης

Καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο ΑΠΘ. Ανάμεσα στα έργα του: Μικρή, περήφανη πατρίδα. O κόσμος των Ελλήνων διπλωματικών υπαλλήλων στα Βαλκάνια και την καθ’ ημάς Ανατολή, 1830-1853 (2012), Παιδιά του Οδυσσέα. Έλληνες πρόσφυγες στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική (1941-1946) (2018).