σύνδεση

Εύα Αστυρακάκη

Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Είναι ΕΔΙΠ στον Κλασικό Τομέα του Τμήματος Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονται εστιάζονται στην ελληνιστική και αυτοκρατορική μυθογραφία και ιστοριογραφία, στη διδακτική, στην ιστορία της εκπαίδευσης και στην εκπαίδευση ενηλίκων.