σύνδεση

Ελένη Περδικούρη

Επίκουρη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Ύστερης Αρχαιότητας, στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Ειδικεύεται στην φιλοσοφία του Πλωτίνου. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα για θέματα αρχαίας ελληνικής γνωσιοθεωρίας και μεταφυσικής, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Συγγραφέας του γαλλικού βιβλίου Plotin. Traité 12, II 4, De la matière (Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια και σημειώσεις), Les Éditions du Cerf (στη σειρά των απάντων του Πλωτίνου: Les écrits de Plotin), Παρίσι 2014.