σύνδεση

George Le Nonce

Έχει εκδώσει τρία ποιητικά βιβλία: Ο Εμονίδης (2013), Νεκρή Φύση (2016) και Έλεος(2018).