σύνδεση

Ἡ ἐλευθερία τῆς δημοσιότητας: Ὁ Διαφωτισμὸς κατὰ τῆς θεολογικῆς τυραννίας

Ἡ ἐλευθερία τῆς δημοσιότητας: Ὁ Διαφωτισμὸς κατὰ τῆς θεολογικῆς τυραννίας Πορτρέτο του Πιερ Μπαίυλ από τον Λουί Φερντινάν Ελ τον Νεότερο, περ. 1675, Ανάκτορο των Βερσαλιών.

Ὁ Τύπος βρίσκεται σήμερα στὸ μάτι ἑνὸς κυκλώνα. Γαυριῶσες πολιτικὲς ἐξουσίες ἀμφισβητοῦν τὴν κριτική του δικαιοδοσία. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἐγγενὴς ροπή του πρὸς τὴν κάθε λογῆς «λαϊκὴ» δοξασία καὶ πρόληψη ὑπονομεύουν, ἀπὸ τὰ μέσα τώρα, τὸ κύρος του ὡς φορέα τεκμηριωμένου καὶ ἀμερόληπτου προβληματισμοῦ. Ἡ ἀντινομία αὐτὴ σφράγιζε τὴν κοινωνική του λειτουργία ἐξαρχῆς.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε