σύνδεση

Άντονι Γκότλιμπ (Anthony Gottlieb)

Συγγραφέας του The Dream of Reason: A History of Philosophy from the Greeks to the Renaissance (2002) και του υπό έκδοση The Dream of Enlightenment: The Rise of Modern Philosophy. Πρώην επιμελητής έκδοσης του The Economist.