σύνδεση

Διαβάζοντας τόν Ροΐδη Ι

Τολμηρές σκέψεις καί σοφοί στοχασμοί
Διαβάζοντας τόν Ροΐδη Ι Ἀριστερά: ἀντίτυπο ἀπὸ τὸ "Θάνατος τοῦ παλληκαριού", μὲ τὴν ἀφιέρωση «Τῷ κυρίῳ Ἐμ. Ροΐδη μὲ τὴν ἔκφραση τῆς μεγάλης μου ὑπολήψεως. Κ. Παλαμᾶς». Δεξιά: Ὁ Ληξίαρχος τοῦ Δήμου Ἑρμουπόλεως πιστοποιεῖ ὅτι «ὁ Ἐμμανουὴλ Ροΐδης, υἱὸς τοῦ Δημητρίου Ροΐδου καὶ τῆς Κορνηλίας γένους Ροδοκανάκη, ἐγεννήθη ἐνταῦθα τὴν 28ην Ἰουλίου τοῦ χιλιοστοῦ τριακοστοῦ ἕκτου (1836) ἔτους.»

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε