σύνδεση

Η πολιτική αρθρογραφία του Εμμανουήλ Ροΐδη

Η πολιτική αρθρογραφία του Εμμανουήλ Ροΐδη «Καὶ ἄλλον κακούργημα τοῦ προέδρου Κασιμάτου ἔχομεν ν’ ἀναγγείλωμεν εἰς τὸ κοινόν· ὁ πᾶσαν αἰδῶ ἀποβαλὼν οὗτος ἄνθρωπος μὴ ἀρκούμενος νὰ εἶναι ὑπόδικος ἐπὶ ἀπάτῃ καὶ νὰ καταπατῇ τοὺς νόμους τῆς πατρίδος του μεταχειρίζεται καὶ τὸ ἀπαρέμφατον [καὶ ὑλακτεῖ] – λέγων ὡς ἄλλος Σαρίπολος» (Ἀπὸ τὸ Σημειωματάριο (γ) – φύλλα 26 (2), Ἀρχεῖο Ροΐδη, Βιβλιοθήκη Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν).

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε