σύνδεση

Ανθή Βηδενμάιερ

Επίκουρη καθηγήτρια της Θεωρίας και πρακτικής της λογοτεχνικής μετάφρασης, Γερμανικά – Ελληνικά στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.