σύνδεση

Ι. Ν. Καζάζης

Kαθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο ΑΠΘ και Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, με συγγραφικό έργο στον Ηρόδοτο, τον Δημοσθένη, την αρχαϊκή Λυρική ποίηση, την ιστορία των κλασικών σπουδών στην Ευρώπη από την Αναγέννηση ως σήμερα. Συνεχίζει το λεξικό του Δ. Γεωργακά (A Modern Greek-English Dictionary, τ. 1, Α, Ν.Υ.-Αθ., 2005) και το Μεσαιωνικό «Λεξικό Κριαρά» (από τον 14ο τόμο κ.ε.: με 5 τόμους, ως τώρα, του αναλυτικού λεξικού και δίτομη Επιτομή).