σύνδεση

Ο λεγόμενος εξελληνισμός του Βυζαντίου 1

Ο λεγόμενος εξελληνισμός του Βυζαντίου 1 «O Άγιος Αμβρόσιος αναγκάζει τον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο Α΄ να μετανοήσει για το έγκλημα της Θεσσαλονίκης» (1603), αριστερό κλίτος του ιερού βήματος του Αγίου Αμβροσίου, Καθεδρικός του Μιλάνου. Ο Θεοδόσιος, γνωστός και ως ο Μέγας, πρώτος έθεσε εκτός νόμου την εθνική θρησκεία, οπότε άρχισαν οι συστηματικοί διωγμοί κατά των εθνικών. Τον Αύγουστο του 390 διέταξε τον σφαγιασμό στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον 7.000 ανθρώπων αδιακρίτως φύλου και ηλικίας. «Τοῦ λογισμοῦ διαφυγὼν τὸν ζυγόν, ἄδικα ξίφη κατὰ πάντων ἐγύμνωσε καὶ τοὺς ἀθώους μετὰ τῶν ὑπευθύνων κατέκτεινεν» αναφέρει ο Θεοδώρητος. Θα άξιζε τον κόπο μια έρευνα αν υπάρχει στη Θεσσαλονίκη κάποια οδός ή πλατεία προς τιμήν του.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε