σύνδεση

Ελισάβετ Κοτζιά

Κριτικός βιβλίου. Συγγραφέας του βιβλίου Ιδέες και αισθητική. Μεσοπολεμικοί και μεταπολεμικοί πεζογράφοι 1930-1974 (2006).