σύνδεση

Ιστορικός αναστοχασμός για τη νεώτερη Ελλάδα

Οι ιστορίες της Ελλάδας των Θάνου Βερέμη και Γιάννη Κολιόπουλου
Ιστορικός αναστοχασμός για τη νεώτερη Ελλάδα Από αριστερά: Μάρκος Δραγούμης, Γιάννης Κολιόπουλος και Θάνος Βερέμης, περ. 2004-2007.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε