σύνδεση

Αθηνά Δ. Μιράσγεζη

Δρ. Φιλοσοφίας, δίδαξε φιλοσοφία στα πανεπιστήμια Κρήτης (Θέση Μιχελή), Πάτρας, Ιωαννίνων, Αθηνών και Κύπρου. Από το 2008 μέχρι το 2021 δίδαξε ευρωπαϊκή φιλοσοφία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Βιβλία της: La crise des valeurs du point de vue des masses solitaires, La castration en tant que complexe de la perte de la mort, Ο λαιμός του Ionesco: η επιθυμία θανάτου για αρχαρίους, Η αισθητική μετά τον Nietzsche, Δύο κείμενα για τον πολιτισμό, Μεταφυσική της τέχνης: κείμενα.