σύνδεση

Ώρα για Σσαμπάτ!

Εικόνες από τη θρησκευτική τέχνη και την καθημερινή ζωή των Ρωμανιωτών Εβραίων
Ώρα για Σσαμπάτ! Αριστερά: Εβραίοι των Ιωαννίνων στις αρχές του 20ού αιώνα. Δεξιά: Η Kαχάλ Καντόσς Γιασσάν, το «παλιό Συναγώι».

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε