σύνδεση

Βασίλειος Χ. Πετράκος

Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών από το 2010 έως σήμερα και Γενικός Γραμματέας της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας από το 1988. Tο 1996 ονομάστηκε αντεπιστέλλον μέλος της Académie des Inscriptions et Belles Lettres του Institut de France και το 1998 εκλέχτηκε ξένος εταίρος της ίδιας Ακαδημίας (Membre de l' Institut). Ίδρυσε το περιοδικό ο Mέντωρ, με το οποίο εκφράζεται η υπέρ των μνημείων πολιτική της Aρχαιολογικής Eταιρείας και προβάλλεται η ιστορία της ελληνικής αρχαιολογίας. Διευθύνει τα τέσσερα επιστημονικά περιοδικά και τη σειρά των μονογραφιών, τις οποίες εκδίδει η Eταιρεία. Το 2020 εκδόθηκαν οι τόμοι ΙΙΙ-VI του μνημειώδους έργου του Ο Δήμος του Ραμνούντος (το 1999 είχαν εκδοθεί οι τόμοι I-II).