σύνδεση

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΪΔΗ

Κλέων Β. Παράσχος
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΪΔΗ Ο Εμμανουήλ Ροΐδης σε σχέδιο του Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου.

 

 

Τὰ κατάλοιπα τοῦ Ἐμμανουὴλ Ροΐδη εὐτυχῶς κατέγραψε τὴν περίοδο τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς 1942-1944 ὁ Κλέων Β. Παράσχος στὸν δεύτερο τόμο τοῦ βιβλίου του Ἐμμανουὴλ Ροΐδης. Η ζωή, τὸ ἔργο καὶ ἡ ἐποχή του, τὸν ὁποῖο μπόρεσε νὰ ἐκδώσει τὸ 1950 (ἐκδ. Ἀετὸς Α.Ε). Ἐπίσης κατέγραψε τὸ σχετικὸ Ἀρχεῖο τοῦ κληρονόμου του, Ἀνδρέα Μ. Ἀνδρεάδη.

Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἐπέδειξε ἐγκληματικὴ ἀδιαφορία γιὰ τὰ Ἀρχεῖα Ροΐδη καὶ Ἀνδρεάδη, καὶ γιὰ τὴν Βιβλιοθήκη τοῦ μεγάλου συγγραφέα, χωρὶς κὰν νὰ τὰ ἔχει καταλογογραφήσει ἐδῶ καὶ 87 χρόνια, δεδομένου μάλιστα ὅτι ἔχει χαθεῖ ἢ παρατοποθετηθεῖ μέρος του (ὅπως ἔχουμε περιγράψει σὲ ἄρθρα μας στὴν ARB, πιέζοντας νὰ βρεθοῦν τὰ ἐπὶ τέσσερις δεκαετίες ἀγνοούμενα, νὰ ταξινομηθοῦν, νὰ καταλογογραφηθοῦν, νὰ ψηφιοποιηθοῦν καὶ νὰ εἶναι προσβάσιμα στοὺς ἐρευνητὲς σὲ ὅλο τὸν κόσμο κ.λπ.).

Athens Review of Books δημοσιεύει τὸν κατάλογο τῶν Καταλοίπων, ὅπως τὸν κατέγραψε ὁ Κλέων Παράσχος. Τὸ Ἀρχεῖο Παράσχου καθὼς καὶ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα γιὰ τὸ ἔργο του ἀνήκουν στὸ Ἵδρυμα Αἰκατερίνης Λασκαρίδη. Εὐχαριστοῦμε θερμὰ γιὰ τὴν εὐγενικὴ παραχώρηση τῆς ἄδειας ἀναδημοσίευσης τῶν Καταλοίπων τὸν κ. Πάνο Λασκαρίδη καὶ τὴν διευθύντρια τοῦ Ἱδρύματος κ. Καλὴ Παγουλάτου-Κυπαρίσση.

Ὥσπου νὰ ὑπάρξει ταξινόμηση καὶ καταλογογράφηση μὲ τοὺς σύγχρονους ἐπιστημονικοὺς κανόνες καὶ φυσικὰ νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ ψηφιοποίηση, παραδίδουμε στὴ διάθεση τῶν ἐρευνητῶν, προσβάσιμη ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τῆς γῆς, τὴν πολύτιμη καταγραφὴ τοῦ Κλέωνος Παράσχου. Ἐμεῖς θὰ συνεχίσουμε νὰ ἐργαζόμαστε γιὰ τὴν κριτικὴ ἔκδοση ἁπάντων τῶν (ὄντως) Ἁπάντων τοῦ Ροΐδη. Καὶ θὰ τιμήσουμε προσεχῶς τὸν μεγάλο ἐπιστήμονα καὶ λόγιο Ἀνδρέα Μ. Ἀνδρεάδη μὲ ἕνα ἀφιέρωμα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΔΩ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF