σύνδεση

Γκούνναρ Χέρινγκ (Gunnar Hering)

1934-1994. Καθηγητής Ιστορίας της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο του Γκέττινγκεν και καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Γνώστης των περισσότερων βαλκανικών γλωσσών, δημοσίευσε μελέτες για πολιτικά, κοινωνικά, πνευματικά και ιδεολογικά ζητήματα της νεότερης βαλκανικής και ελληνικής ιστορίας. Στα ελληνικά κυκλοφορούν τα έργα του: Οικουμενικό Πατριαρχείο και ευρωπαϊκή πολιτική, 1620-1638 (1992), Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, 2 τόμοι, (2004, 22006), Η διαμάχη για τη γραπτή νεοελληνική γλώσσα. Σύντομη ιστορία του γλωσσικού ζητήματος (2020) και Ο ελληνικός πόλεμος της ανεξαρτησίας και ο φιλελληνισμός (2021).