Μπόρχες, το Άλεφ της Λογοτεχνίας

Μπόρχες, το Άλεφ της Λογοτεχνίας Ο Μπόρχες με την μετέπειτα σύζυγό του Μαρία Κοντάμα και τον Δημήτρη Καλοκύρη στην Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 1983.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδομή εδώ ή συνδεθείτε