σύνδεση

Παράρτημα: Τα ονόματα των Ελλήνων Εβραίων που συνεισέφεραν

 

Βεβαίως, «παράρτημα» δεν θα ήταν η σωστή λέξη για την παρακάτω λίστα ονομάτων, αφού τα ονόματα αυτά και οι άνθρωποι που υπήρξαν και τα έφεραν, αποτέλεσαν το έναυσμα για την παρούσα έρευνα. Για τον λόγο αυτό, τα ονόματα των Ελλήνων Εβραίων πολιτών, Θεσσαλονικιών και άλλων, που συνεισέφεραν (οικονομικά ή αλλιώς) στον πόλεμο την περίοδο Οκτωβρίου 1940-Απριλίου 1941, αποτελούν το πρώτο μέρος του άρθρου.

Όσον αφορά την ορθογραφία αυτών των ονομάτων, στις περισσότερες περιπτώσεις αναφέρονται όπως είναι γραμμένα στη Μακεδονία και γενικά δεν έχουν γίνει προσθήκες ή μεγάλες αλλαγές. Ωστόσο, τυχόν τυπογραφικά ή άλλα λάθη που υπέπεσαν στην αντίληψή μας έπρεπε να διορθωθούν. Για παράδειγμα, τα ονόματα «Χαμπίντ» και «Αμποράπ» δεν υπάρχουν – υπάρχουν όμως τα ονόματα «Χαμπίμπ» και «Αμποάβ». Επίσης κρίναμε αναγκαίο να εμφανίζονται με ενιαίο τρόπο τα ονόματα. Λόγου χάρη, από τους περίπου 4-5 διαφορετικούς τρόπους γραφής ενός επιθέτου στην εφημερίδα, επιλέχθηκε μόνο ένας, π.χ. Νισσίμ αντί για Νισίμ, Νισσήμ, ή Νισσίν.

Η λίστα δεν συμπεριλαμβάνει ονόματα, η εβραϊκή ή άλλη καταγωγή των οποίων δεν ήταν δυνατό να εξακριβωθεί, π.χ. Φρειδερίκος Γενή, Γκίμπελ, Λ. Νερναντέλ.

Στη διάρκεια της έρευνας, ο υπογράφων έχασε κάποιες σημειώσεις με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συμπληρώσει πέντε παραπομπές που αφορούν 10 ονόματα. Τα ονόματα αυτά έχουν φυσικά συμπεριληφθεί στην παρούσα λίστα αλλά δυστυχώς χωρίς παραπομπή στο φύλλο και στη σελίδα της Μακεδονίας. Γι’ αυτές ή άλλες τυχόν ελλείψεις, λάθη ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παραλείψεις, ο υπογράφων φέρει την αποκλειστική ευθύνη.