σύνδεση

Εύα Αχλάδη

Υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης του Σισμανογλείου Μεγάρου - Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντοπίζονται στην Οθωμανική ιστορία του 20ού αιώνα (πολιτική και κοινωνική ιστορία των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων) και στην καραμανλίδικη γραμματεία.