σύνδεση

Φανή-Μαρία Τσιγκάκου

Iστορικός της Τέχνης. Εργάζεται στο Μουσείο Μπενάκη ως Επιμελήτρια του Τμήματος Ζωγραφικής, Χαρακτικών και Σχεδίων. To 1999 επιμελήθηκε τον τόμο Ανδρέας Βουρλούμης που εξέδωσε το Μουσείο  Μπενάκη. Ανάμεσα στα έργα της The rediscovery of Greece. Travellers and painters of the Romantic era (1981) / Ανακαλύπτοντας την Ελλάδα, Thomas Hope, Σχέδια της οθωμανικής Κωνσταντινούπολης (2016), Η Αθήνα με τα μάτια των ζωγράφων – περιηγητών, 16ος - 19ος αιώνας (2007), Φωτογραφίες του James Robertson “Αθήνα και ελληνικές αρχαιότητες”, 1853-1854 (1998), κ.ά.