σύνδεση

Μιχάλης Ψαλιδόπουλος

Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΔΝΤ. Καθηγητής της Ιστορίας Οικονομικών Θεωριών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έγραψε, μεταξύ άλλων, τα βιβλία Οικονομολόγοι και οικονομική πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα (2010), Νομισματική διαχείριση και οικονομική κρίση: Η πολιτική της Τράπεζας της Ελλάδος, 1928-1941 (2011), Επιτηρητές σε απόγνωση (2013), Ιστορία της Τράπεζας της Ελλάδος 1928-2008: Από Τράπεζα του Κράτους εγγυήτρια της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (2014).