σύνδεση

ΡΟΛΑΝΤ ΕΤΓΕΝ (ROLAND OETJEN)

Διδάκτωρ Αρχαίας Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης (2004) με ειδίκευση στην ελληνιστική ιστορία. Έχει διδάξει Αρχαία Ιστορία στα πανεπιστήμια του Κιέλου και του Ρόστοκ. Συγγραφέας του Athen im dritten Jahrhundert v. Chr. Politik und Gesellschaft in den Garnisonsdemen auf der Grundlage der inschriftlichen Überlieferung, Duisburg 2014 (Αθήνα τον 3ο π.Χ. αιώνα. Πολιτική και κοινωνία στους δήμους με φρουρές βάσει της επιγραφικής παράδοσης).