σύνδεση

Βασίλειος Παππάς

Επίκουρος Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει διδάξει και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έχει δημοσιεύσει τρεις μονογραφίες (η τρίτη τιτλοφορείται MaximianusElegies: Love Elegy Grew Old, Berlin - Boston: De Gruyter 2023) και πλήθος εργασιών σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Μαζί με τους Ιωάννη Ντεληγιάννη και Βάιο Βαϊόπουλο επιμελήθηκε τον συλλογικό τόμο Post-Byzantine Latinitas: Latin in Post-Byzantine Scholarship (15th-19th Centuries), Turnhout: Brepols 2020.