σύνδεση

Έντουαρντ Τσάνσελορ (Edward Chancellor)

Συγγραφέας του βιβλίου Devil Take the Hindmost: A History of Financial Speculation [Ο τελευταίος να πληρώσει τη νύφη: Μια ιστορία της χρηματοοικονομικής κερδοσκοπίας], και επιμελητής του τόμου Capital Returns: Investing Through the Capital Cycle: A Money Manager’s Reports, 2002-2015 [Αποδόσεις του κεφαλαίου: Επενδύοντας κατά τη διάρκεια του κύκλου που ακολουθεί το κεφάλαιο: Αναφορές ενός διαχειριστή χρήματος, 2002-2015]. Αυτή την περίοδο γράφει ένα βιβλίο πάνω στην ιστορία των επιτοκίων.