σύνδεση

Χάγκεν Φλάισερ (Hagen Fleischer)

Ομότιμος Καθηγητής στη νεότερη και σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο ΕΚΠΑ. Ερευνητικά έχει ειδικευτεί σε θέματα ελληνικής ιστορίας και ελληνογερμανικών σχέσεων στον 20ό αιώνα. Ανάμεσα στα βιβλία του: Οι Πόλεμοι της Μνήμης. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος στη σύγχρονη δημόσια ιστορία (2008) και Στέμμα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης, 1941-1944, 2 τόμοι (1988/1995).