Άννα Βασιάδη

Φιλόλογος Αγγλικής γλώσσας, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Δημιουργικής Γραφής του ΕΑΠ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Συγγραφέας του βιβλίου Τριάντα τρία αντι-κείμενα (2020).

2020-10-15 16:49:31
2020-09-10 18:46:22