σύνδεση

Έφη Παπαδόδημα

Ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών (DPhil Oxford). Έχει δημοσιεύσει τα βιβλία: Σενέκα 'Θυέστης' (2011), Foreignness Negotiated: Conceptual and Ethical Aspects of the Greek-Barbarian Interaction in 5th-Century Literature (2013), Σοφοκλέους 'Αίας' (2018), καθώς και σειρά μελετών για τις εθνικές ταυτότητες και τις ηθικές αξίες στον αρχαιοελληνικό κόσμο.