σύνδεση

Ἀπόδραση ἀπὸ τὸν λενινισμό

Ὁ Ἐνρίκο Μπερλινγκουὲρ καὶ ἡ πάλη τοῦ Ἰταλικοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος κατὰ τοῦ ἑαυτοῦ του
Ἀπόδραση ἀπὸ τὸν λενινισμό Ὁ Ἐνρίκο Μπερλινγκουὲρ κατὰ τὴ διάρκεια ὁμιλίας του στὸ φεστιβὰλ τῆς Οὐνιτὰ στὸ Τορίνο τὸ 1971.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε