σύνδεση

Ανδρέας Ι. Καραμάνος

Ομότιμος καθηγητής της Γεωργίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ). Διετέλεσε Πρύτανης του ΓΠΑ (2000-2004) και Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (2004-2007). Πρόεδρος (2005-2011) της Διοικούσας Επιτροπής της Εκπαίδευσης για Αειφόρο Ανάπτυξη του Οικονομικού Συμβουλίου του ΟΗΕ για την Ευρώπη (UNECE). Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε Συμβούλια Υπουργών Παιδείας της Ε.Ε., σε συναντήσεις του ΟΟΣΑ, και στη Γενική Συνέλευση της UNESCO (2005). Έχει συγγράψει 5 βιβλία και πολλά άρθρα και μονογραφίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά Ακαδημιών, συλλογικούς τόμους, μελέτες και εγκυκλοπαίδειες.