σύνδεση

Ευγενία Μπουρνόβα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.