σύνδεση

Μαρία Ρώτα

Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Εργάσθηκε επί χρόνια ως υπεύθυνη αρχείων στο ΕΛΙΑ, συνεργάσθηκε με τον Γ.Π. Σαββίδη, εξακολουθεί να δουλεύει για την κατάρτιση των φοιτητών, για τη διάσωση αρχειακών μαρτυριών, για την προβολή και την αξιοποίησή τους.