σύνδεση

Σταύρος Β. Θωμαδάκης

 

Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην πρόεδρος του International Ethics Standards Board for Accountants, που εδρεύει στην Νέα Υόρκη.