Νίκος Μαυρέλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας (Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.). Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες και ανθολογίες σε αυτόνομους τόμους με εισαγωγές και σχόλια, αλλά και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, τα οποία εστιάζουν στη λογοτεχνία και κριτική του 18ου και 19ου αιώνα, με συγκριτική προοπτική και υπό το πρίσμα ειδολογικών θεωριών, εστιάζοντας στις εκφάνσεις της πρώιμης νεοτερικότητας (ιδεολογία και τεχνικές). Τελευταία μονογραφία: Η “επαρχία της ανυπάρκτου”: Είδη, διακείμενα, γλώσσα και νεοτερική ιδεολογία στην Αληθή Ιστορία (“Ανώνυμος του 1789”) (2016 ‒ σε ψηφιακή μορφή από το 2014).