σύνδεση

Τι μπορεί να εξηγήσει η εξελικτική θεωρία

Τι μπορεί να εξηγήσει η εξελικτική θεωρία Η μεγάλη πορεία της ανθρώπινης εξέλιξης, εγκατάσταση, Προϊστορικό Μουσείο Τζιονγκόκ, Νότια Κορέα.

Σε ποιον βαθμό γίνεται κατανοητή από το ευρύ κοινό η θεωρία της εξέλιξης των βιολογικών όντων; Η κατανόηση μιας θεωρίας, λογικά, πρέπει να προηγείται της αποδοχής ή της απόρριψής της, αν και αυτό το τελευταίο είναι ζήτημα των επιστημόνων (ή όποιων άλλων) που έχουν στη διάθεσή τους τα αναγκαία δεδομένα. 

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε